הנרתע מקירות

חמקו מהקירות ונסו לעבור את 10 השלבים הבאים בכמה שפחות פסילות