מגרש החניה 3

החנו את המכוניות במקום המבוקש והסיעו אותן חזרה ללקוח כשהוא מוכן