זומבי בקצה צוק

מתחו גשר בין קצה אחד לקצה השני של הצוק ותנו לזומבי לעבור בשלום