ראשי זומבי

חתכו את ראשי הזומבים לשניים והיזהרו לא לפגוע בבני האדם