כדוראש

לחצו על הזומבי כדי לבעוט בכדור לזומבי אחר. היעזרו בחצים כדי להראות לכדור את הדרך