קרב בין כוכבים

עלו על המסוק וצאו להילחם באויבים שמאיימים על האנושות