המחסן של סנטה

הובילו את המתנות לעמדות השיגור הצהובות