הפלישה הגדולה

מקמו מגדלים לאורך הדרך כדי למנוע מהיצורים הרעים להרוס את הממלכה