הסוף למזיקים

הניחו את המלכודות במקום המתאים כדי לחסל את החרקים