סטיקמן מגן המגדל

הציבו מלכודות לסטיקמן לכל אורך הדרך