הרוחות של פקמן

זמן נקמתן של הרוחות: מצאו את הדרך החוצה בחשיכה מוחלטת