טיול של נסיכות

הכינו את הבנות לנסיעה ושטפו את הרכב