מהג'ונג פירות 2

התאימו בין הפירות לפי כללי המאג'ונג