חניה מסובכת

נסו לחנות את הרכב שלכם בלי לגרום לו ולאחרים נזק