כלבים בחלל 2

החליפו בין הכלבים במקש J וחצו את הדרך בשלום