לחפור עמוק

אספו בדרך בלוני חמצן כחולים ומכושים וחפרו הכי עמוק שאתם יכולים