הנוקמים בעיר הרפאים

חסלו את האויבים שתקפו את העיר