בובספוג תופס מדוזות

תפסו מדוזות בלחיצה על מקש "רווח" וזרקו אותן על האויבים בלחיצה על מקש "X"