הרפתקאות בולט-הל

החייזרים חטפו את אשתי. עזרו לי להציל אותה