סקובי דו מת מפחד

מנעו מסקובי דו להיבהל ע"י רוח הרפאים המפחידה