עצור בזמן

אל תחצו את הצומת לפני שאתם בודקים היטב שלא עוברות בה מכוניות