כנסת שקופה

כמו במשחקי "סוגר שטחים" - חשפו את הכנסת