שש בש

משחק לשניים. שקשקו, הטילו קוביות והניעו את הכלים הביתה בדרך לעוד ניצחון או אולי למארס טורקי?!

חוקי המשחק שש בש

בתחילת המשחק, לכל שחקן יש 15 אבני משחק המסודרות במקומן על הלוח. כל שחקן בתורו זורק שתי קוביות משחק, ולאחר מכן מזיז את אבני המשחק על גבי הלוח לפי המספרים המוצגים על הקוביות.

מטרת המשחק: להיות הראשון שמסיר את כל אבני המשחק שלו מהלוח.

חוקי המשחק:

• במהלך המשחק, אבני המשחק יוזזו בדיוק על-פי מספר הצעדים המוצג על קוביות המשחק (למעט השלב הסופי של הסרת אבני המשחק מהלוח).

• מהלך יגיע לסיומו על גבי: משבצת ריקה; משבצת תפוסה באבני משחק של השחקן שתורו לשחק; או משבצת שעליה אבן משחק יחידה של היריב (במקרה זה, אבן היריב ''תיאכל'' ע''י השחקן. ר' להלן).

• מהלך המסתיים במשבצת שעליה אבן משחק יחידה של היריב יגרום להסרתה מן הלוח. אבן היריב תישלח אל המחיצה, שם תמתין עד שתצליח להיכנס בחזרה ללוח המשחק. מהלך זה נקרא "אכילה".

• בעת ביצוע מהלך, אפשר לעבור מעל משבצות תפוסות (ע"י השחקן או היריב) ללא הגבלה.

• לא ניתן לסיים מהלך על משבצת התפוסה בשתים או יותר מאבני המשחק של היריב.

• אבן משחק יחידה רשאית "לאכול" יותר מאבן משחק אחת של היריב בתור יחיד, ועד 4 במקרה של ''דאבל'' (מספר כפול) בקוביות המשחק.

• אבן משחק ''אכולה'', המוחזרת מן המחיצה אל לוח המשחק, תמיד תתחיל במהלך מהלוח הפנימי של היריב, בהתאם למספרים המוצגים על קוביות המשחק.

• שחקן אינו רשאי להזיז אבני משחק על הלוח, כל עוד יש לו אבני משחק ''אכולות'' שממתינות על המחיצה.

• אם שני המספרים המוצגים על קוביות המשחק אינם מאפשרים מהלכים חוקיים - השחקן מפסיד את התור. אם מתאפשר רק מהלך אחד מבין 2 הקוביות, עליו לבחור במידת האפשר במספר הגדול מבין השניים.

• משחק מסתיים ב'מארס' כאשר השחקן הסיר את כל אבני המשחק שלו, לפני שהיריב הספיק להסיר אבן משחק אחת. הניקוד למשחק כזה הוא כפול (המנצח מקבל ניקוד על שני ניצחונות).

• משחק מסתיים ב'מארס טורקי' כאשר השחקן הסיר את כל אבני המשחק שלו, לפני שהיריב הסיר אבן משחק אחת - ולפחות אבן משחק אחת של היריב נמצאת בלוח הפנימי של השחקן. הניקוד למשחק כזה הוא משולש (המנצח מקבל ניקוד על 3 ניצחונות).

משחק – שש בש (וואלה! כיף)

ניווט

• אבן משחק שברצונך להזיז יש לבחור בעזרת לחצן שמאל בעכבר, לגרור את אבן המשחק למקום הרצוי ולשחרר את הלחצן השמאלי.

• זכרו: כאשר בוחרים אבן משחק, ושום יעד אפשרי אינו מסומן על גבי הלוח - סימן שאבן המשחק שנבחרה אינה יכולה לבצע את המהלך לפי ערך הקוביות.

• כדי להחזיר אבני משחק ''אכולות'' אל הלוח, יש למקם את הסמן על אבן המשחק שעל המחיצה בעזרת לחצני החצים ולאשר בלחיצה על העכבר. היעדים האפשריים (לפי ערך המספרים המוצגים על גבי קוביות המשחק) יסומנו על גבי המסך. כעת יש לבחור את היעד.

• הסרת אבני המשחק מהלוח בשלב הסופי מתבצעת כמו מהלך רגיל: יש לבחור את אבן המשחק הרצויה, להזיז אותה בעזרת העכבר אל מחוץ ללוח.