זומבים במדבר 2

הזומבים חוזרים ותפקידכם לדרוס אותם