חניית טרקטור

מובילים את המכונה הגדולה בין השדות בחווה