ימים אפלים

צדים ושורדים בעולם מלא זומבים. מכיל סצינות מדממות