חניית אמבולנס

הובילו את הרכב הרופאי למקום המסומן בכל שלב