מלחמה אווירית 3D

מגנים על העיר עם מטוס הקרב. שליטה לא קלה