חניית האמר

הובילו את הג'יפ הצבאי הממוגן למקום המסומן