קוף במערב הפרוע 2

אוספים מטבעות ומשמחים את הקופיף