לוחם המגפה

הוירוסים תוקפים מכל כיוון, נסו לא להדבק