גיבור בכסא גלגלים

סוג של פרוגר עם גיבור על וכסא גלגלים