חניית שופל

הניעו את הציוד הכבד בזהירות לאזור המסומן