שמיטה לעניין

השאירו פירות על העץ בחידון לראש השנה