עז תיקונים

יוצרים נזק בכביש כדי להרוויח מהתיקונים שלו