חניה רדיואקטיבית

הובילו את המשאית בזהירות בין החומרים המסוכנים