חניה בתחנת משטרה

מסיעים את הניידת למקום המסומן בזמן