מוביל פצצות 3D

הובילו את התחמושת למחסן בשיא הזהירות