סופרמן איש הפלדה

תחזיקו חזק, יוצאים לטיסה מהירה במיוחד