מסוק מכשולים

יוצאים לתקיפה בשחור לבן לתפוס את האויב