שמחו קוף ממתקים

שוב הוא בוכה? אולי משהו מתוק יעזור