חוות טלפורטר

המקום בו התרנגולות רוצות להפוך לארוחה