משאית ריסוק

האיצו למהירות הגבוה ביותר כדי ליצור נזק