עיר הקופים

פוצצו בלונים, הגנו על מסלולים והגדילו את הישוב