שמחו את הקוף מרתון 4

מצאו איך לשמח את הקוף בכל שלב