ג'ולי ג'ונג מצרי

פנו זוגות קלפי מהג'ונג על רקע מצרים