שמחו קוף חידות

נחשו את המילה באנגלית כדי לשמח את הקוף