שיפוץ חווה

מצאו חפצים כדי להרוויח כסף. אנגלית חובה