הבדלי הנרדמת

מצאו את ההבדלים בסיפור היפיפייה הנרדמת