מהג'ונג ערים

התאימו זוגות קלפים על רקע ערים מוכרות